Дребен дивеч

1.

ЗАЕК-LEPUS EUROPEUS/PALL

40 €
Срок за ловуване : от 1 октомври до 31 декември
2.

ФАЗАН- PHASIANUS COLCHICUS/L/

15 €
Срок за ловуване : от 1 октомври до 31 декември
3.

ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ

10 €
Срок за ловуване : от 1 октомври до 31 декември
4.

ЯРЕБИЦА-PERDIX PERDIX/L/

25 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември
5.

ГРИВЯК-COLUMBA PALUMBUS/L/

5 €
Срок за ловуване: от втората събота на август-до втората  неделя на февруари
6.

ГУРГУЛИЦА-STREPTOPELIA TURTUR/L/

5 €
Срок за ловуване:от втората събота на август-до 30 ноември
7.

ПЪДПЪДЪЦИ-COTURNIX COTURNIX/L/

5 €
Срок за ловуване:от втората събота на август-до 30 ноември
8.

ДИВА ПУЙКА

25 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до последния ден на февруари
9.

ЯЗОВЕЦ – MELES

10 €
Срок за ловуване: от 1 август до последния ден на февруари

*Забележка: начислслява се  10 % за ранен и ненамерен дивеч.Допълнителни условия

1. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела,почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5 % за влажност.

2. Заявка на лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

3. Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка на 140 точки, определени по CIC, не се изнасят от страната до изтичането на 6 месеца от отстрела.