Едър дивеч

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН-CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване :

- мъжки и проплоди – от 1 септември до 31 януари

- женски – от 1 октомври до 31 декември

 

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст

 от

4,01

до

5,00 кг

650 €

+

4 €*

 от

5,01

до

6,00 кг

950 €

+

6  €*

 от

6,01

до

7,00 кг

1600 €

+

7  €*

 от

7,01

до

8,00 кг

2300 €

+

9  €*

 от

8,01

до

9,00 кг

3200 €

+

10  €*

 от

9,01

до

10,00 кг

4300 €

+

12  €*

 от

10,01

до

11,00 кг

5300 €

+

30  €*

 от

11,01

до

12,00 кг

8300 €

+

40  €*

                                                над

12,01

12500 €

+

80  €*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.
За отстреляна кошута над 2 г. – 250  €

Селекционен отстрел:
Приплод – 150  €
ü  До 2г. – 250  €
ü  От 2г. До 4г. с тегло на трофея до 4 кг. – 400  €

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел.

 

ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.

diva svinq

A.ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване – целогодишно

 

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

                                               до

14,00 см

400  €

 

 

от

14,01

до

16,00 см

400   €

+

10  €*

от

16,01

до

18,00 см

600  €

+

15  €*

от

18,01

до

20,00 см

900  €

+

20  €*

от

20,01

до

22,00 см

1300  €

+

30  €*

                                              над

22,01 см

1900  €

+

60  €*

*Забележка: за всеки следващ милиметър.
За отстреляна дива свиня до 1г. – 80  €
За отстреляна дива свиня от 1г. До 2г. – 160  €
За отстреляна женска над 2г. – 600  €
За ранен и ненамерен глиган – 600  €

За отстрелян глиган над 125 т. По CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.

 

Б. ГРУПОВ ЛОВ/ГОНКА

Срок за ловуване – от 1 октомври до втората неделя на месец януари.

Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 октомври до последния ден на февруари.

 

Трофеят се заплаща на на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

                                               до

14,00 см

400  €

 

 

от

14,01

до

16,00 см

400   €

+

10  €*

от

16,01

до

18,00 см

600  €

+

15  €*

от

18,01

до

20,00 см

900  €

+

20  €*

от

20,01

до

22,00 см

1300  €

+

30  €*

                                              над

22,01 см

1900  €

+

60  €*

*Забележка: за всеки следващ милиметър.
За отстреляна дива свиня до 1г. – 70  €
За отстреляна дива свиня от 1г. До 2г. – 160  €
За отстреляна женска над 2г. – 600  €

 

ЕЛЕН ЛОПАТАР – CERVUS DAMA L.

lopatar

Срок за ловуване :

мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари

женски – от 1 октомври до 31 декември

 

Трофеят се заплаща за база теглото в килограми,измерен с горната челюст

                                                                          Шилар

120  €

 

                                                до                          2 кг.

450  €

 

от

2,01

до

2,50 кг.

450  €

+

3  €*

от

2,51

до

3,00 кг.

600  €

+

5  €*

от

3,01

до

3,50 кг.

800  €

+

10  €*

от

3,51

до

4,00 кг.

1400  €

+

18  €*

                                                 над

4,01 кг.

2300  €

+

30  €*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.
За отстреляна кошута– 150  €
За отстрелян приплод 100  €

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел.

 

МУФЛОН – OVIS MUSIMON PALL.

muflon

Срок за ловуване:

-мъжки - целогодишно

- женски – от 1 септември до 31 януари

 

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата

                                                до

50 см

400  €

+

 

 От

50,01

до

60 см

700   €

+

30  €*

От

60,01

до

70 см

900  €

+

50  €*

От

70,01

до

80 см

1500  €

+

140  €*

                                                 над

80 см

2900  €

+

200  €*

*Забележка: за всеки следващ сантиметър.

За отстреляна женска – 100  €
За отстрелян приплод – 70  €
За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел.

 

СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.

surna

Срок за ловуване :

-мъжки – от 1 май до 30 октомври

-женски -  и приплоди -  от 1 септември до 30 октомври

 

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр.

 

до

200 гр.

150  €

 

 

от

201

до

250 гр.

150  €

+

2  €*

от

251

до

300 гр.

200  €

+

3  €*

от

301

до

350 гр.

300  €

+

5  €*

от

351

до

400 гр.

500  €

+

10  €*

от

401

до

450 гр.

1000  €

+

13  €*

                                             над

451 гр.

1700  €

+

30  €*

*Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофеи над 160.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.
За отстреляна сърна – 100  €
За отстрелян приплод –70  €
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел.

 

ГЛУХАР – TETRAO UROGALLUS L.

gluhar

Срок за ловуване:

-мъжки – от 15 април до 15 май

За отстрелян глухар се заплаща 1000  €

 

При спазване на изискванията предвидени в Закона за биологичното разнообразие , за следния вид:

 

ДИВА КОЗА – RUPICAPRA RUPICAPRA L.

diva koza

Срок за ловуване:

-мъжки – 01.12. - 15. 01 ; 10.04 - 10.05.;

-женски – 15.09 – 31.10

  

Трофеят се заплаща на база на международна  точкова система CIC

 

до

80,00 т.

700  €

 

 

от

80,01

до

85,00 т.

800  €

+

30  €*

от

85,01

до

90,00 т.

950  €

+

38  €*

от

90,01

до

95,00 т.

1140  €

+

65  €*

 

95,01

до

100,00 т.

1465  €

+

67  €*

 

над

100,00 т.

1800  €

+

200  €*

*За всяка следваща точка

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел.

Допълнителни условия

1. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела,почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5 % за влажност.

2. Заявка на лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

3. Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка на 140 точки, определени по CIC, не се изнасят от страната до изтичането на 6 месеца от отстрела.

4. Месото на всички видове дивеч се заплаща по 5 € за кг. - без кожа.