Хищници

1.

ВЪЛК-CANIS LUPUS L

200 €
Срок за ловуване: целогодишно
2.

ЛИСИЦА-VULPES VULPES

6 €
Срок за ловуване: целогодишно
3.

БЯЛКА-MARTES FOINA L

6 €
Срок за ловуване: целогодишно

Забележка: отстрелните цени включват дрането и осоляването на кожите.Допълнителни условия

1. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела,почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5 % за влажност.

2. Заявка на лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

3. Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка на 140 точки, определени по CIC, не се изнасят от страната до изтичането на 6 месеца от отстрела.